Comenius Festival 2023 header

Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2023

 

Tijdens het ComeniusFestival wordt de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2023 uitgereikt: de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en -verbetering van het mbo, hbo en wo. Medio mei maakt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bekend welke teams zijn genomineerd.   

Op het ComeniusFestival wordt bekendgemaakt of de onderwijsteams op de eerste, tweede of derde plaats zijn geĆ«indigd. Daaraan is een premie van respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800 duizend euro en 500 duizend euro gekoppeld. Daarnaast ontvangen de teams een onderscheiding uit handen van een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

Meer informatie over de Nederlandse Onderwijspremie 

 

 

 

Uitreiking tijdens het ComeniusFestival 2022 door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf. Fotografie door Melvin Tas (Frisse Focus).

Chats